GHS / CLP stickers

Plaats een review op Google
GHS / CLP stickers

Ruim assortiment Wereldwijd GHS / CLP (Geharmoniseerd Systeem / Global Hermalized System) stickers volgens de nieuwe EU regelgeving voor de indeling en de etikettering van chemische stoffen. De stickers worden gemaakt van hoogwaardige folie en hebben daardoor een lange levensduur.

 • Deze fysische gevaren sticker is een gevaren- en waarschuwingsteken voor ontplofbare of zelfontledende stoffen, mengsels en voorwerpen met gevaar voor brand, luchtdrukwerking, scherfwerking of een massa-explosie. GHS 'ontplofbare stof' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en tevens in spiegelbeeld. Door de sticker in spiegelbeeld te...

  € 1,30
 • Deze fysische gevaren sticker is een gevaren- en waarschuwingsteken voor (licht) ontvlambare gassen, aerosolen of stoffen. GHS 'ontvlambare stof' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en tevens in spiegelbeeld. Door de sticker in spiegelbeeld te drukken kan deze aan de binnenkant van een raam geplakt worden zodat deze van buiten goed...

  € 1,30
 • Deze fysische gevaren sticker is een gevaren- en waarschuwingsteken voor oxiderende gassen of stoffen. GHS 'oxiderende stof' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en tevens in spiegelbeeld. Door de sticker in spiegelbeeld te drukken kan deze aan de binnenkant van een raam geplakt worden zodat deze van buiten goed zichtbaar is en tevens...

  € 1,30
 • Deze fysische gevaren sticker is een waarschuwingsteken voor gassen onder druk. GHS 'houder onder druk' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en tevens in spiegelbeeld. Door de sticker in spiegelbeeld te drukken kan deze aan de binnenkant van een raam geplakt worden zodat deze van buiten goed zichtbaar is en tevens beschermd wordt tegen...

  € 1,30
 • Deze fysische - en gezondheidsgevaren sticker is een gevaren- en waarschuwingsteken voor corrosieve stoffen. GHS 'corrosieve stof' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en tevens in spiegelbeeld. Door de sticker in spiegelbeeld te drukken kan deze aan de binnenkant van een raam geplakt worden zodat deze van buiten goed zichtbaar is en...

  € 1,30
 • Deze gezondheidsgevaren sticker is een gevaren teken voor acute toxiciteit. GHS 'giftige stof' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en tevens in spiegelbeeld. Door de sticker in spiegelbeeld te drukken kan deze aan de binnenkant van een raam geplakt worden zodat deze van buiten goed zichtbaar is. De GHS 'giftige stof' stickers kunnen...

  € 1,30
 • Deze gezondheidsgevaren sticker is een gevaren en waarschuwingsteken voor acute toxiciteit, huidcorrosie/huidirritatie, ernstig oogletsel/oogirritatie, sensibilisatie van de luchtwegen/huid of specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling. GHS 'schadelijke stof' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en tevens in...

  € 1,30
 • Deze gezondheidsgevaren sticker is een gevaren- en waarschuwingsteken voor sensibilisatie van de luchtwegen/huid, mutageniteit in geslachtscellen, kankerverwekkendheid, voortplantingstoxiciteit, specifieke doelorgaantoxiciteit bij blootstelling of aspiratiegevaar. GHS 'gezondheidsgevaar op lange termijn' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende...

  € 1,30
 • Deze milieugevaren sticker is een waarschuwingsteken voor acute - en chronische toxiciteit voor waterorganismen. GHS 'schadelijk voor het milieu' stickers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en tevens in spiegelbeeld. Door de sticker in spiegelbeeld te drukken kan deze aan de binnenkant van een raam geplakt worden zodat deze van buiten goed...

  € 1,30
per pagina